Geschenken

In Het Apostolisch Genootschap is het een mooi gebruik om de kinderen tot 12 jaar
met kerst een geschenk te geven. Van oudsher waren dat geschenken die plaatselijk
gemaakt werden.

Tegenwoordig proberen we naast de enkele nog gemaakte geschenken unieke cadeaus
te maken door bijvoorbeeld een gekocht cadeau te voorzien van de naam.

Daarnaast zijn er de achterliggende jaren enkele cadeaus door onszelf ontwikkeld en
geproduceerd. In deze unieke geschenken zijn we geslaagd iets van de waarden te
leggen - en daarmee aan jeugd mee te geven - die wij als apostolischen willen (voor)leven.

Enkele van deze geschenken bieden wij via deze webshop te koop aan.

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen